บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกรรณภว์   ธนภรรคภวิน นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 002
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 560 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 29 สิงหาคม 2493
คุณวุฒิ :: Bachelor Degree Science in Commerce Medina College
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
นักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
ภูมิพลังแผ่นดิน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
สถานที่ติดต่อ :: 50/247-9   ถนน ถ.บางนา - ตราด   ซอย ซ.บางนา - ตราด 45   แขวง/ตำบล ต.บางแก้ว   เขต/อำเภอ กิ่งอำเภอบางเสาธง   จังหวัด สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10540
อาชีพ :: ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์ :: ผู้แทนฝ่ายการค้าและการลงทุนของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
ประธานบริษัท วีนนีเม็กซ์อุตสาหกรรม จำกัด
ประธานบริษัท โอลิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด
กรรมการบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด
กรรมการบริษัท อินะบาตะไทย จำกัด
กรรมการบริษัท เอสไปเค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการกีฬา
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษในคณะกรรมาธิการต่างประเทศ
ที่ปรึกษาวิทยาลัยการยุติธรรม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2554
กรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ( ป.ภ. )
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.