บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์   ลีวิโรจน์ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 007
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 460 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 1 มิถุนายน 2498
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต Public International Law King s college University of London
การอบรมและสัมมนา :: นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย
นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ
พนักงานคดีปกครองระดับสูง
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
จิตวิทยาความมั่นคงฝ่ายอำนวยการ
สถานที่ติดต่อ :: 247/14   ถนน ถ.กาญจนาภิเษก   ซอย ซ.7/1   แขวง/ตำบล แขวงศาลาธรรมสพน์   เขต/อำเภอ เขตทวีวัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10170
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: กรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ผู้ช่วย ส.ส.ร. ของนายอานันท์ ปันยารชุน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ
อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาการร่างกฎหมายและกระบวนการทางนิติบัญญัติ
กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.