บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 057
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,306 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 21 ธันวาคม 2508
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Arts University of Leicester
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรมและสัมมนา :: การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
Executive MBA
Super Brand Manager
สถานที่ติดต่อ :: 82   ถนน ถ.จรัญสนิทวงศ์   ซอย ซ.69   แขวง/ตำบล แขวงบางพลัด   เขต/อำเภอ เขตบางพลัด   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10700
อาชีพ :: นักวิชาการและนักเขียนอิสระ
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษาบริษัทซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กรรมการบริหารบริษัท ทีวีอาลาคาร์ต จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย นิตยสารวิมานเมฆ สำนักพระราชวัง
Group Account Director บริษัท Amirati Puris Lintas เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่ปรึกษาแผนกพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกอนุรักษ์ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
บรรณาธิการหนังสือ
กรรมการมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก
กรรมการตรวจรับและกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร สถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel
กรรมการฝ่ายเผยแพร่วิชาการ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.