บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 026
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 11 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 11 เมษายน 2492
คุณวุฒิ :: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เวชปฏิบัติทั่วไป กรมการแพทย์ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาธารณสุข สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขระดับสุง
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและ การเมือง (วปอ.2547)
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
สถานที่ติดต่อ :: 269   ถนน ถ.สุขุมวิท 50   ซอย ซ.แสงอุทัย   แขวง/ตำบล แขวงพระโขนง   เขต/อำเภอ เขตคลองเตย   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10260
อาชีพ :: สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาครัฐ
ประสบการณ์ :: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
กต.ตร. จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2549-51
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2550
กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2550-51
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาครัฐ พ.ศ. 2551-54
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.