บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก ดนัย มีชูเวท พลเอก ดนัย มีชูเวท (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 193
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,864 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 24 มิถุนายน 2495
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล The Royal Military College of Science Shrivenham
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เครื่องกล Unversity of Aston , Birmingham , England
การอบรมและสัมมนา :: การทหาร
การต่อต้านการก่อการร้าย
สัมมนาการศึกษา
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2554
ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ททบ. พ.ศ. 2555
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก พ.ศ. 2557
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.