บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail facebook SENATOR 171
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 16,754 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 14 กันยายน 2498
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Diplome de Etudes Approfondies INSAT,Toulouse
Docteur Ingenieur INSAT,Toulouse
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: 15   ถนน กาญจนวนิชย์   ซอย   แขวง/ตำบล คอหงส์   เขต/อำเภอ หาดใหญ่   จังหวัด สงขลา   รหัสไปรษณีย์ 90110
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2546 -2552
ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ พ.ศ. 2551
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552 -2555
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ. 2552 -2555
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553 -2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.