บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 040
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,745 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 ธันวาคม 2497
คุณวุฒิ :: ปริญญาตรี พรรคนาวิน โรงเรียนนายเรือมือร์วิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 50 วิชาการป้องกันประเทศ
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557-2562
ตุลาการศาลทหารสูงสุด ปี 2558
รองประธานกรรมการบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ปี 2550
กรรมการบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ปี 2551
ผุ้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ ปี 2552
เจ้ากรมสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ปี 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม.)

เหรียญจักรมาลา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.