บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 040
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,546 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 17 ธันวาคม 2498
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 72 จ.สมุทรปราการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: 109/475 หมู่ 11 หมู่บ้านบุศรินทร์   ถนน ถ.เทพารักษ์   ซอย ซ.ธนะสิทธิ์   แขวง/ตำบล ต.บางปลา   เขต/อำเภอ บางพลี   จังหวัด สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10540
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1
เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารเรือ พ.ศ. 2552-2554
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พ.ศ. 2555
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พ.ศ. 2556-2557
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ สังกัด กองทัพเรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.