บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 041
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,743 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 8 ธันวาคม 2498
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Master of Comparative Law Comparative Law Southern Methodist University
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารระดับสูง
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการทัพเรือ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถานที่ติดต่อ :: 38 หมู่ 4   ถนน ถ.ทุ่งมังกร   ซอย ซ.ทุ่งมังกร 16   แขวง/ตำบล แขวงฉิมพลี   เขต/อำเภอ เขตตลิ่งชัน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10170
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการร่างกฎหมายประจำ (ระดับ 10) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 6) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะดำเนินคดีปราสาทเขาพระวิหารของประเทศไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.