บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 044
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 10 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 2 ธันวาคม 2497
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายเรือมือร์วิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การอบรมและสัมมนา :: คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร
เสนาธิการทหารเรือ
Naval Staff College
วิทยาลัยการทัพเรือ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Director Certification Program
สถานที่ติดต่อ :: 11/14 หมู่บ้านมัณฑนา   ถนน ถ.กาญจนาภิเษก   ซอย ซ.15   แขวง/ตำบล ต.ปลายบาง   เขต/อำเภอ บางกรวย   จังหวัด นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11130
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย/ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและบรูไน
เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ
เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
เลขานุการคณะกรรมการเตรียมการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค(APEC 2003)
รองประธานกรรมการไปรษณีย์ไทย จำกัด
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กระทรวงกลาโหม
ประธานคณะทำงานสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานทางทะเล
หัวหน้าคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
กรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมาธิการศึกษากลไกกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานอนุกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รองประธานอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและพาณิชย์นาวี
รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.