บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายเจน นำชัยศิริ นายเจน นำชัยศิริ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 167
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,589 ครั้ง
นับตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2559

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 27 พฤษภาคม 2499
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master Degree วิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University ,California
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.2547)
ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
Director Certifiacation Program (DPC)
ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Modern Managers Program (MMP)
Activity Based Costing Institute for International Reserch
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพลังงาน
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารจัดก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.