บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 033
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 10 ธันวาคม 2502
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Cert. Fellowship in Allergy and Clinical Immunology University of Tennessee
อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคภูมิแพ้ แพทยสภา
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
Director Certification Program (DCP)
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
ผู้บริหารระดับสูงธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาฯ
นักบริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
นักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)
สถานที่ติดต่อ :: 114   ถนน ถ.สุขุมวิท   ซอย ซ.สุขุมวิท 23   แขวง/ตำบล แขวงคลองเตยเหนือ   เขต/อำเภอ เขตวัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10110
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายกิจการพิเศษ, ฝ่ายวางแผนฯ)
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายวางแผนและพัฒนา)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประเภทผู้แทนคณาจารย์, ประเภทผู้บริหาร, และเลขานุการสภาฯ)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน, ฝ่ายวางแผนและพัฒนา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.