บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 033
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,819 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 31 กรกฎาคม 2498
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: หลักประจำ
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
สถานที่ติดต่อ :: 72/36 หมู่ 2 หมู่บ้านมโนมัย   ถนน   ซอย ซ.2   แขวง/ตำบล ต.หนองปลาไหล   เขต/อำเภอ เมืองสระบุรี   จังหวัด สระบุรี   รหัสไปรษณีย์ 18000
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหมวด, กองร้อย, และกองพันทหารม้า
ช่วยเหลือรับผิดชอบงานด้านยุทธการและการข่าว, ด้านกำลังพล, ส่งกำลัง, กิจการพลเรือน ในตำแหน่ง เสธ.ศม.
รับผิดชอบช่วยเหลือ ผบ.ศม./ผบ.รร.ม.ศม. ในการดำเนินการทุกเรื่องเกี่ยวกับกิจการของ รร.ม.ศม.
รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาหน่วย ศูนย์การทหารม้าในตำแหน่ง ผบ.ศม.
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญจักรมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.