บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 041
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 8 มีนาคม 2497
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 69
การอบรมและสัมมนา :: โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
วิทยาลัยการทัพเรือ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: 337/27 หมู่บ้านเศรษฐสิริ สนามบินน้ำ   ถนน ถ.นนทบุรี   ซอย   แขวง/ตำบล ต.ท่าทราย   เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี   จังหวัด นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11000
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ราชการรับเรือ ร.ล.รัตนโกสินทร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2529
ราชการลำเลียงข้าวสารพระราชทาน ประเทศโซมาเลีย พ.ศ. 2536
ราชการฝึกภาคนักเรียนนายเรือ และคุ้มกัน ร.ล.จักรีนฤเบศร ประเทศสเปน พ.ศ. 2540
หน.ส่วนปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ พ.ศ. 2543
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการแรงงานต่างด้าว รัฐสภา พ.ศ. 2543
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.