บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 006
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,655 ครั้ง
นับตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 25 มกราคม 2500
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
การเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาคารศาลาว่าการกลาโหม   ถนน ถ.สนามไชย   ซอย   แขวง/ตำบล แขวงพระบรมมหาราชวัง   เขต/อำเภอ เขตพระนคร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10200
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558-2560
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พ.ศ. 2550
รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พ.ศ. 2554
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2556
ผู้อำนวยการสำนักนโยายและแผนกลาโหม พ.ศ. 2557
รองปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558
ปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2559
จัดทำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม
แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
รับผิดชอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน (ADMM) และการประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus)
จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติและนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.