บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 077
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,006 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 15 มกราคม 2491
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปริญญาตรี Norwich University
ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกา (West Point)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล Massachusetts Institute of Technology (MIT)
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโครงสร้าง Asian Institute of Technology (AIT)
การอบรมและสัมมนา :: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สถานที่ติดต่อ :: 330/3   ถนน รัชดาภิเษก   ซอย เฉลิมสุข   แขวง/ตำบล ลาดยาว   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2540 2542
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก พ.ศ. 2543 - 2544
เจ้ากรมยุทธการทหาร พ.ศ. 2544 - 2545
เสนาธิการทหาร พ.ศ. 2546 - 2548
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2548 - 2549
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2549 - 2551
ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนสันติภาพ พ.ศ. ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.