บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายบุญชัย โชควัฒนา นายบุญชัย โชควัฒนา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 074
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,567 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 สิงหาคม 2490
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การอบรมและสัมมนา :: Directer Accreditation Program (DAP)
Directer Certification Program (DCP)
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
สถานที่ติดต่อ :: 2/1   ถนน สุขุมวิท 58   ซอย สายมิตร   แขวง/ตำบล บางจาก   เขต/อำเภอ เขตพระโขนง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10260
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน)
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคเอกชน พ.ศ. 2551-2554 และ 2554-2557
รองประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษสถาบันต่างๆ หลายสถาบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ( ร.ง.ภ. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.