บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 185
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,764 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 17 ธันวาคม 2494
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: นักบริหารงานที่ดินระดับสูง
นักปกครองระดับสูง
การป้องกันราชอาณาจักร
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 197 หมู่ 12 หมู่บ้านกฤษดานคร 18   ถนน พุทธมณฑลสาย 3   ซอย อัญมณี 15   แขวง/ตำบล ศาลาธรรมสพน์   เขต/อำเภอ เขตทวีวัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10170
อาชีพ :: ผู้บริหารระดับสูง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ประสบการณ์ :: เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2539 - 2541
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน พ.ศ. 2541 - 2543
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน พ.ศ. 2543 - 2544
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2544 - 2546
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2546 - 2547
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พ.ศ. 2547 - 2548
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2548 - 2549
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2549 - 2551
อธิบดีกรมที่ดิน พ.ศ. 2551 - 2555
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ( ร.ง.ภ. )

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.