บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก  อักษรา เกิดผล พลเอก อักษรา เกิดผล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 239
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 72 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 มกราคม 2498
คุณวุฒิ :: ศิลปศาตรมหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมและสัมมนา :: หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 66 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่น 35 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 51 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: ข้าราชการการเมือง
ประสบการณ์ :: เสนาธิการทหารบก ปี 2556
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ปี 2557
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2557
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปี 2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ::
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.