บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก  อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 228
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 14 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 มิถุนายน 2495
คุณวุฒิ ::
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้เจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์มสายาให้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธสำเร็จ(โจรคอมมิวนิสต์ มสายา จคม. 1111คน เข้าร่วมรายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ปี 2532
ผู้เจรจากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยภาคใต้ให้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธสำเร็จ(ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ผกค. 251 คน เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยฯ ปี 2535
ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ... ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ::
เหรียญกล้าหาญของมาเลเซีย
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.