บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก  อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 228
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,376 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

คนดี
doc เมื่อเวลา 14:59 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

คนดี

 

 

 

                        “.......ในบ้านเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด  การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย  จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี   ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ  ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้.......”    

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒    

  

                  ผมต้องขออัญเชิญพระบรมราโชวาทฯ  ดังกล่าวขึ้นต้น  เพราะในสังคมปัจจุบันเราจะพูดถึงคนเก่งกับคนดี  ถ้าพูดถึงคนเก่งแล้วคงไม่ยากที่จะรับรู้ได้   แต่คนดีคงต้องใช้เวลาพิจารณาใคร่ครวญจึงจะสรุปได้   ปัญหาในการวินิจฉัยของสังคมปัจจุบันว่า   เราต้องการคนเก่งหรือคนดี หรือทั้งเก่งทั้งดี  ซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่ปรารถนาของทุกคน  คนไม่เก่ง  คนไม่ดีสังคมคงไม่มีใครต้องการ  ดังนั้นหากจำเป็นต้องเลือกระหว่างคนเก่งกับคนดีจะให้ความสำคัญเลือกใคร


                  ในปี ๒๕๓๙  ผมได้มีโอกาสรับผิดชอบงานตามโครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ของกองทัพภาคที่ ๔  ได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการจากวัดต่างๆ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้   ในวันนั้นผมได้นมัสการเรียนถามเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า จะทราบได้อย่างไรว่าคนไหนเป็นคนดี


                  พระคุณเจ้าได้กล่าวในที่ประชุมพระสังฆาธิการในวันนั้นว่า การพิจารณาว่าเป็นคนดีหรือไม่นั้น  คนดีจะต้องพร้อมด้วยหลัก ๓ ประการ กล่าวคือ


๑.     ต้องปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของกฎหมาย

๒.   ต้องปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของศาสนา

๓.    ต้องปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณี


                  นับจากวันนั้นมาผมได้ใช้หลักทั้ง ๓ ประการ  พิจารณาว่าบุคคลใดเป็นคนดี  และยึดถือเป็นหลักในการพิจารณาตนเอง

                  ผมว่าหลักทั้ง  ๓  ประการนอกจากใช้ในการพิจารณาบุคคลแล้ว    ยังสามารถใช้เป็นหลักในการพิจารณา รัฐบาล ได้อีกด้วย

 

                                                                                                ......ไก่โต้ง......


Share
    3771 Vews | 1 Comments
Guest
 
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.