บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอก  อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 228
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 42 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

อำนาจ
doc เมื่อเวลา 14:54 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

อำนาจ


 

ในภาษาอังกฤษมีคำอยู่ ๒ คำ  คือ AUTHORITY   และ POWER ตาม Dictionary เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วหมายถึง   “ อำนาจ”    ถึงแม้จะแปลเป็นไทยแล้วมีความหมายว่า  “อำนาจ”  เหมือนกัน  แต่โดยนัยยะแล้วคำสองคำดังกล่าวมีความหมายแตกต่างกัน

 

AUTHORITY  เป็นอำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีกฎ, ระเบียบ,  คำสั่งให้อำนาจและรองรับการใช้อำนาจ

POWER  เป็นอำนาจที่มิได้มีกฎ,  ระเบียบ,  คำสั่ง,  บัญญัติไว้หากแต่เป็นอำนาจของแต่ละบุคคล   อาจเกิดจากตัวบุคคลนั้นที่ได้สะสมบารมี คุณงามความดีจนเป็นที่ยอมรับ

 

ดังนั้นคำว่า  AUTHORITY   และ POWER  จึงมีนัยยะที่แตกต่างกัน

“ อำนาจ “   ตามพจนานุกรมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  หมายความว่า  อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทําตามไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ เช่น อํานาจบังคับของกฎหมาย อํานาจบังคับบัญชา; ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทําหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เช่น อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์; กําลัง, พลัง เช่น อำนาจจิต อำนาจฝ่ายสูง อำนาจฝ่ายต่ำ; ความรุนแรง เช่น ชอบใช้อํานาจ; การบังคับบัญชา เช่น อยู่ใต้อํานาจ; การบังคับ เช่น ขออํานาจศาล.

 

ดังนั้นไม่ว่า  AUTHORITYPOWER  ในภาษาอังกฤษหรือ  อำนาจ ในภาษาไทยจะมีความหมายคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน  อย่างไรก็ตามแต่ประการสำคัญคือ ผู้ใช้


ผมกำลังมองถึงการใช้อำนาจ อำนาจใครใช้ทำในสิ่งที่ดีหรือใช้ทำในสิ่งที่ไม่ดี  ขึ้นอยู่กับผู้ใช้อำนาจว่ามีคุณธรรมมากน้อยเพียงใด

อำนาจไม่เคยปฏิเสธผู้ใช้ บางคนชอบใช้อำนาจ  บางคนรักอำนาจ   บางคนเกลียดอำนาจ   บางคนกลัวอำนาจ  แต่อำนาจก็ยังอยู่ได้

บางคนเห็นเขาใช้อำนาจก็อยากใช้อำนาจบ้างทั้งที่ไม่มีอำนาจ อำนาจคงอยู่ได้ในสังคมทุกวันนี้  เพราะคนในสังคมที่อยู่กับอำนาจเข้าใจอำนาจ

 

ผมกำลังพูดถึงคนชื่อ  อำนาจ (AMNAJ) ไม่เกี่ยวกับ  AUTHORITY   และ POWER   

 

                                                                                                ไก่โต้งShare
    772 Vews | 1 Comments
Guest
 
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.